Где купить?

Where to buy?

Where to buy?

Delivery
Your favourite products will become even closer
Store «Galereya vkusa»
Minsk, 34 Komsomolskaya st.
Free parking

Open hours from 10 till 22

375 17 327-75-32

Store «Galereya vkusa»
2 Leonardo da Vinci st., Minsk
free parking

Open hours from 10 till 22

+375 17 235-46-11

 

Also products are avaliable in chain stores in Minsk

44 Zhukova st., Minsk
37 Lahojski trakt
1 Nalibokskaya st.
178 Dolginovsky trakt
23 Zaslavskaya st.
11 Dunina-Martsynkevicha st.
50 Surganova st.
30 Igumensky trakt
2 Goretskogo st.
2 Rokosovskogo av.
7 Borovaya
30 Gorodetskaya st.
150a Partizansky av.
5 Glebky st.
11 Mstislavca st.
9 Pobediteley av.